Thứ năm, 14 Tháng 7 2022 13:04

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm 317 mẫu thực phẩm. Kết quả, có 307 mẫu đạt tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn các chỉ tiêu (chiếm 96,5%); còn lại 10 mẫu (chiếm 3,5%) phát hiện chỉ tiêu gây mất an toàn thực phẩm.

Gần 97% mẫu thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Cụ thể, theo Sở Y tế, trong các mẫu không đạt chuẩn có 1 mẫu rau phát hiện hoạt chất bảo vệ thực vật cấm sử dụng Haptachlor; 8 mẫu thủy sản phát hiện chất cấm Malachite green, Leucomalachite green; 1 mẫu sản phẩm thịt phát hiện chỉ tiêu vi sinh vật tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm nhanh các mẫu dụng cụ, tinh bột, nước sôi, thực phẩm, dấm, phẩm màu, hàn the có 70.537/77.513 mẫu đạt tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 91%).

Bên cạnh đó, trong 6 tháng qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một sự cố về an toàn thực phẩm nhưng đã được điều tra và xử lý kịp thời; đồng thời không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thực phẩm, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hành về an toàn thực phẩm của nhà quản lý, người sử dụng thực phẩm, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi của cá nhân, đặc biệt là của chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh lây truyền qua đường ăn uống. 

6 tháng đầu năm, Hà Nội đã tổ chức tổng số lớp tập huấn trực tiếp cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm là 135 lớp/10.800 người tham dự, phát 98.540 tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm.