Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023 07:03

Thêm 27 bảo vật quốc gia Việt Nam vừa được Chính phủ công nhận, là những hiện vật được lưu truyền, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 1.

1, Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại 800.000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 2.

2, Trống đồng Tiên Nội I, niên đại Văn hoá Đông Sơn (khoảng thế kỷ IV - III trước Công nguyên), hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 3.

3, Trống đồng Kính Hoa II, niên đại thế kỷ II - I trước Công nguyên, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 4.

4, Thạp đồng Văn hoá Đông Sơn, niên đại cách ngày nay 2200 - 2300 năm (thế kỷ III - II trước Công nguyên), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 5.

5, Thạp đồng Kính Hoa, niên đại thế kỷ III - II trước Công nguyên, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 6.

6, Sưu tập đàn đá Bình Đa, niên đại từ 3000 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 7.

7, Mukhalinga Ba Thê, niên đại thế kỷ VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 8.

8, Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn, niên đại nửa sau thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Khu di tích Thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 9.

9, Hai chiếc đĩa gốm men ngọc, niên đại thời Lý, thế kỷ XI - XII, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 10.

10, Đĩa gốm men lam tím, niên đại thời Lê sơ, thế kỷ XV, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 11.

11, Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ XIII, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 12.

12, Bia chùa Giàu (Ngô gia thị bi), niên đại năm Bính Ngọ (1366), niên hiệu Đại Trị thứ 9, hiện lưu giữ tại chùa Giàu, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 13.

13, Bia đá chùa Tĩnh Lự, niên đại ngày 28 tháng Tám năm Mậu Tý (1648), niên hiệu Phúc Thái thứ 6, hiện lưu giữ tại chùa Tĩnh Lự, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (1) - Ảnh 14.

14, Chuông chùa Rối, niên đại nửa cuối thế kỷ XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi