Thứ ba, 07 Tháng 7 2015 09:59

Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm.

 

HBT- VC38

Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi:

 

"Mình ơi! Mình có nghe rõ không?" không thấy Bà vợ trả lời, thế làông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi:

 

"Mình ơi! Mình có nghe không?" vẫn chẳng thấy Bà vợ ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi:

 

"Mình không nghe gì hết hả?"

 

Bà vợ đáp: "Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!".

ST

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi