Thứ hai, 19 Tháng 8 2013 10:38

LÃNH ĐẠO
TRUNG ƯƠNG HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM KHÓA V
(NHIỆM KỲ 2012 – 2017)

 

 bac My  chucu

 Bà: Nguyễn Thị Xuân Mỹ  
C
hủ tịch Danh dự

 Ông: Lương Phan Cừ
Chủ tịch
 

 

 

 pho Chu tich Nguyen Trong Dam 


Bà: Hà Thị Liên 
Phó chủ tịch   

 
    Ông: Nguyễn Trọng Đàm
     Phó chủ tịch