Nghiên cứu trao đổi

Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật

Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là một trong các sáng kiến của UNESCO đề ra năm 1998, kêu gọi các quốc gia thành viên xây dựng mô hình nhằm thúc đẩy giáo dục cộng đồng, giáo dục thường xuyên và cả giáo dục suốt đời cho các cộng...

Xây dựng quy chuẩn ngôn ngữ ký hiệu tại Việt Nam: Khó nhưng vẫn phải làm

Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 14:36
Với hơn 2,6 triệu người, người điếc và khiếm thính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các dạng khuyết tật. Chỉ có thể giao tiếp và thu nhận thông tin thông qua đôi mắt và ngôn ngữ ký hiệu nên lượng thông tin họ thu nhận được là...

Hướng đi mới trong giáo dục can thiệp cho trẻ tự kỷ

Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 14:56
Với những bài giảng độc đáo cùng phương châm rèn luyện “yêu thương và kỷ cương”, Trung tâm Dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt (trụ sở chính tại Đại học Thành Đô, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) đã mang đến một hướng đi mới trong...

Uỷ ban Quốc gia về NKT: Thúc đẩy thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về người khuyết tật giai đoạn 2017 – 2020

Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 10:48
Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật (NKT) được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 16/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 năm hoạt động, Uỷ ban đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục học sinh khuyết tật

Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 13:54
Khuyết tật là một trong những giải pháp tăng cường chất lượng giáo dục hòa nhập của trẻ khuyết tật và giảm thiểu các rào cản khó khăn của người khuyết tật trong việc tiếp cận nền giáo dục có chất lượng. Việc ứng dụng công...

Nghề công tác xã hội với người khiếm thị

Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 14:59
Công tác xã hội với NKT là hoạt động dựa trên sự cần thiết phải bảo đảm cho họ có được những khả năng, những điều kiện ngang bằng nhau trong việc thực hiện các quyền và sự tự do của họ, trong việc loại bỏ những hạn chế trong...

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam: Đổi tên Hội - Từ nhận thức đến tư duy, hành động

Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 13:39
Tiếp thu xu hướng tiến bộ của thế giới liên quan đến khái niệm “người khuyết tật” (NKT), năm 2010, Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua đã sử dụng khái niệm “người khuyết tật“ thay thế cho khái niệm “người tàn...

7 loại hình trợ giúp xã hội được nhà nước khuyến khích thành lập

Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 14:55
Đây là quy định được nêu tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.   Ảnh minh họa   Theo đó, Nhà nước khuyến khích các cá...

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 10:00
Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong 17 mục tiêu chung phát triển bền vững đến năm 2030...

Một số vấn đề cần quan tâm trong giáo dục cho NKT

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 10:35
Trong những năm qua, Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền đã có nhiều chính sách tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng. Tuy vậy, trong thực tiễn triển khai, vẫn còn tồn tại nhiều khó...

Những vấn đề còn bất cập trong việc thực hiện Luật nuôi con nuôi

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 10:17
Thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (gọi tắt là Công ước La Hay) đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo...