Thứ tư, 23 Tháng 11 2022 14:55

Thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc “chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam vừa tổ chức trao 60 cặp bò, bê sinh sản cho người dân hai huyện miền núi nghèo Tương Dương (Nghệ An) và Như Xuân (Thanh Hóa).

 

 MG 5457

Bàn giao bò  sinh sản cho hộ nghèo xã Thanh Lâm, Như Xuân, hanh Hóa

 

Đây là hoạt động nằm trong khuân khổ dự án “xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thành viên là người khuyết tật, trẻ mồ côi” tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu tổng quát của dự án là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, người khuyết tật thuộc 7 xã của hai tỉnh tham gia dự án vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Theo đó, 30 hộ gia đình tham gia dự án thuộc 2 xã Tam Hợp, Tam Thái (Tương Dương, Nghệ An) và 30 hộ nghèo, cận nghèo 5 xã Thanh Lâm, Thanh Hòa, Thanh Phong, Thanh Quân, Thanh Sơn mỗi hộ gia đình tham gia dự án được hỗ 01 con bò trưởng thành, đến tuổi sinh sản (từ 24 - 30 tháng tuổi); trong lượng tối thiểu đạt 140 kg hơi và một con bê cái từ 12 đến 15 tháng tuổi, trọng lượng tối thiểu 95 kg với tổng mức hỗ trợ 25 triệu đồng không lấy lãi. Ban quản lý dự án giao toàn quyền cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án được chủ động chọn mua bò giống theo nhu cầu của gia đình để phù hợp điều kiện tại địa phương và ban quản lý dự án sẽ trực tiếp thanh toán kinh phí mua con giống cho người bán.

 

z3901258047594 e5343f57e4e06f5923ebd8811c5cfeb5

Lãnh đạo Hội kiểm tra công tác xây dựng chuồng trại của các hộ gia đình  khi nhận bò về nuôi

z3901257920233 c2ea0cf183e9d42ee84cb52d3ef0c862

 

Tập huấn về chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo huyện Như Xuân tham gia dự án

Các hộ gia đình khi tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản phải chăm sóc, nuôi dưỡng cặp bò mẹ trong vòng 3 năm để bò sinh sản. Sau khi kết thúc dự án gia đình được hỗ trợ giữ lại toàn bộ bê con được sinh ra trong quá trình tham gia dự án và chỉ phải giao lại một bê cái sinh sản nặng 100 kg cho Ban quản lý dự án để Ban quản lý dự án xã tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động của dự án, lựa chọn thêm các hộ mới thụ hưởng dự án mở rộng, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi tham gia mở rộng quy mô chăn nuôi tại địa phương.


Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội trao tiền hỗ trợ  mua thuốc và hạt giống cho các gia đình

Bà Trần Thị Dung - Phó Chủ tịch Trung ương Hội bàn giao bò cho hộ gia đình người khuyết tật
 

Để đảm bảo giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện chăm sóc bê giống tốt hơn, Ban quản lý dự án cũng tổ chức mời cán bộ thú y, cán bộ trung tâm khuyến nông tại địa phương tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng chăm sóc bò sinh sản và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp cho đàn gia súc. Ngoài ra, các hộ gia đình khi tham gia dự án mỗi hộ còn được hỗ trợ thêm 1,4 triệu đồng để mua thuốc thú y và hạt cỏ giống để phát triển chăn nuôi. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 2,5 tỷ đồng thuộc “Dự án Giảm nghèo bền vững năm 2022”.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi