Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 10:32

Ngày 25/3, Hội Bảo trợ NKT&TMC thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

z42111022486197 b6ccd8736862ff325bacff3e33a3259a

 

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội trao tặng cờ thi đua và biển ủng hộ quỹ hội Đà Nẵng

 

Trong nhiệm kỳ IV, thành Hội Đà Nẵng vận động được nguồn kinh phí 22,7 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động trợ giúp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cho 12.800 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và người khó khăn khác tại cộng đồng.

 

Thành Hội Đà Nẵng tổ chức hoạt động theo mô hình thành lập các Trung tâm, Đơn vị trực thuộc để đảm nhiệm công tác bảo trợ trên các lĩnh vực đồng thời liên kết, phối hợp với các đơn vị, tổ chức xã hội - từ thiện khác để hình thành mạng lưới hỗ trợ hoạt động Hội. Hiện nay, các trung tâm trực thuộc, đơn vị thuộc hội gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi sơ sinh Đà Nẵng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,… hoạt động hiệu quả; nuôi dưỡng, giáo dục, đào tạo nghề cho nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi.

 

Thông qua hoạt động của các Trung tâm, đơn vị, Hội đã tham gia tích cực vào việc hiện thực hóa chính sách trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn theo hướng tiếp cận dựa trên quyền của đối tượng. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các chương trình hỗ trợ y tế, sinh kế, cải thiện đời sống, phương tiện đi lại, học bổng...

 

Nhiệm kỳ 2023-2028, thành Hội Đà Nẵng phấn đấu mỗi năm vận động được từ 3-5 tỷ đồng để mở rộng các hoạt động bảo trợ, cải thiện đời sống, nâng cao vị thế theo hướng thực hiện quyền của NKT-TMC và người khó khăn, đào tạo nghề miễn phí khoảng 150 người khuyết tật, trẻ mồ côi và bổ sung xe lăn, xe đạp cho nhóm đối tượng trên góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.

 

Đại hội đã bầu BCH khoá mới gồm 33 uỷ viên ông Nguyễn Hoàng Long tiếp tục được tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch thành Hội Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023 - 2028.Dịp này, các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân trao tặng hội hơn 8,5 tỷ đồng nhằm thực hiện các hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi trong thời gian tới. 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi