Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 18:57

Chiều ngày 15/9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong tháng 11/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 200 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động của Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ tỉnh khóa V; bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch tổ chức Đại hội và kế hoạch tuyên truyền về Đại hội, nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong tỉnh với hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo trợ, các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu.

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi