Từ 1/9, người gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin

TheoNghị định số 47/2022/NĐ-CP, ngày 19/7/2022 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, từ ngày 1/9/2022, người...

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 09:11
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng) Nghị định...

Quy định mới về thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp với người có công

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 13:51
Các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì truy thu, truy lĩnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường...

Hài hòa lợi ích nhà nước và người sử dụng khi thu hồi đất

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 10:26
 Nhằm giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đảm bảo sinh kế bền vững và tốt hơn cho người có đất bị thu hồi; khắc phục tình trạng khiếu kiện, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng...

Bộ tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí

Thứ ba, 26 Tháng 7 2022 08:20
 Bộ tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định 1418/QĐ-BTTTT....

Quy định cụ thể để quản chặt tiền tài trợ, công đức

Thứ hai, 25 Tháng 7 2022 18:15
Bộ Tài chính cho biết, sau 3 lần lấy ý kiến góp ý của nhân dân, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với tiền tài trợ, công đức cho di tích và hoạt động lễ...

Kinh tế - Xã hội Không để tiếp diễn quảng cáo thực phẩm chức năng vượt quá thực tế

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 11:29
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được xác nhận để các cơ quan báo chí chấn chỉnh, không để tiếp diễn tình trạng quảng cáo vượt quá...

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ năm, 21 Tháng 7 2022 11:04
 Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm...

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán, minh bạch thông tin

Thứ ba, 19 Tháng 7 2022 07:55
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9 tới. Thông tư 41/2022/TT-BTC áp dụng với Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thành lập và hoạt động...

Giảm thủ tục đăng kiểm nhiều phương tiện giao thông

Thứ tư, 13 Tháng 7 2022 05:29
  Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thay thế Thông tư 41/2018/TT-BGTVT. Toa xe đường...

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử từ quý IV/2022

Thứ hai, 11 Tháng 7 2022 09:40
Kể từ ngày 01/7/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới cho công dân; riêng hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện cấp từ Quý IV năm 2022....