Thứ hai, 17 Tháng 4 2023 13:41

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi hàng loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai đã thay đổi về thẩm quyền cấp ‘sổ đỏ’ đồng thời hướng dẫn về việc cấp 'sổ đỏ' online.

 

 

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014 về thẩm quyền cấp Sổ đỏ trong các trường hợp tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai như sau:

 

Với các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp do các cơ quan sau thực hiện:

 

Văn phòng đăng ký đất đai cấp Sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp Sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

 

Từ 20-5, thực hiện quy định mới nhất về thay đổi thẩm quyền cấp ‘sổ đỏ’  ảnh 1

Từ 20-5 sẽ thực hiện quy định mới nhất về thay đổi thẩm quyền cấp ‘sổ đỏ’

 

Trong khi đó trước đây, khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014 quy định các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp: Mua bán, chuyển mục đích sử dụng,... mà phải cấp mới Giấy chứng nhận; Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

 

Như vậy so với quy định cũ, Nghị định 10/2023 đã sửa đổi theo hướng thuận tiện cho người dân, một số thủ tục trước đây phải lên Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thì sắp tới có thể thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai.

 

Ngoài ra, Nghị định 10/2023 còn bổ sung quy định về thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận online. Theo đó, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Trường hợp cần kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định thì gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

 

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

 

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

 

Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 20-5.

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi