Thứ ba, 10 Tháng 10 2023 13:26

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất cải cách tiền lương với 6 nội dung thực hiện từ ngày 1.7.2024 và sẽ triển khai cụ thể khi cấp có thẩm quyền có kết luận.

 

Theo đó, Chính phủ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương với 6 nội dung, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024. Cụ thể gồm: xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập. 

Bà Trà cũng cho hay, sau năm 2024 tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 27.

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Đồng thời sẽ xây dựng 5 bảng lương mới gồm:

+ Bảng lương chức vụ;

+ Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

 

+ Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

+ Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Xem thêm: Chi tiết 5 bảng lương mới trong lộ trình cải cách tiền lương

Khi cải cách tiền lương, trong tổng thu nhập của công chức sẽ bao gồm 30% là phụ cấp.

Vẫn áp dụng các loại phụ cấp hiện đang hưởng gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực, trách nhiệm công việc, lưu động, phục vụ an ninh - quốc phòng và phụ cấp đặc thù dành cho đối tượng là quân đội, công an, cơ yếu.

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi