Thứ ba, 28 Tháng 11 2023 10:23

Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

chinh-sach-17010783583063763652341

chinh-sach-1701078358306376365234

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi