Thứ ba, 02 Tháng 4 2024 13:25

Nhiều chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024 như: Hai quy định của Luật Đất đai 2024, quy định mới về tiền lương...

Hàng loạt chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024 liên quan đến nhiều lĩnh vực, tác động đến nhiều đối tượng.

Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/4/2024

Mặc dù Luật Đất đai 2024 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2024. Đây là chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Cụ thể, khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ: Điều 190 và Điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024. Trong đó, hai quy định này gồm:

- Các hoạt động lấn biển: Nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển...

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về: nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024- Ảnh 1.

Hai quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/4/2024, trong đó có đề cập đến hoạt động lấn biển. 

Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Một chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024 là việc ngày 23/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51 ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52 ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định số 21 sửa quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động.

Theo đó, Nghị định số 21 sửa đổi Điều 4 Nghị định số 51 về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, nghị định này sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 51 về xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

Ngoài ra, Nghị định số 21 cũng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chính sách về kinh tế này có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không

Một chính sách mới về kinh tế có hiệu lực trong tháng 4/2024 là Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ban hành ngày 23/2/2024 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Cụ thể, Nghị định số 20 sửa đổi, bổ sung Điều 60 của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Nghị định số 20 quy định rõ: Trường hợp các thiết bị, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay trong phạm vi quản lý của một cảng vụ hàng không, cảng vụ hàng không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho các thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Trừ các trường hợp quy định ở trên, Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Đồng thời, Nghị định 20 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 67 Nghị định số 05 quy định về các dịch vụ hàng không cung cấp tại cảng hàng không, sân bay.

Nghị định mới này có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024- Ảnh 2.

Một chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024 liên quan đến lĩnh vực hàng không.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành Quyết định số 233 ngày 12/3/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Đây là một chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 4/2024.

Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Cụ thể, có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).

Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT là cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sỹ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty, theo Thông tư số 03 ngày 21/2/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27 ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng GTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Chính sách kinh tế mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2024.

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi