Thứ sáu, 12 Tháng 5 2023 09:29

 Hiện đã có 37/63 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, TPHCM đã chọn xong sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11. Còn 26 địa phương đang đợi thẩm định giá từ Bộ Tài chính để quyết định lựa chọn.

Hà Nội và TPHCM công bố danh mục sách giáo khoa  - Ảnh 1.

Căn cứ các đầu sách đã được phê duyệt, các nhà trường sẽ phổ biến, hướng dẫn giáo viên đưa vào giảng dạy từ năm học mới 2023-2024

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10.

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 bao gồm 42 đầu sách của các môn học, thuộc các bộ: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách của các môn học, thuộc các bộ: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo.

Các bộ sách được biên soạn bởi: NXB Đại học Sư phạm TPHCM, NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Huế, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xuất bản phẩm Victoria…

Đối với lớp 10, có 2 sách giáo khoa môn Lịch sử được phê duyệt thuộc bộ Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm và bộ Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đề xuất danh mục sách giáo khoa mới để hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố phê duyệt.

Căn cứ các đầu sách đã được phê duyệt, các nhà trường sẽ phổ biến, hướng dẫn giáo viên đưa vào giảng dạy từ năm học mới 2023-2024.

UBND TPHCM cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2023-2024.

Theo quyết định của UBND TPHCM, bộ sách giáo khoa lớp 11 được phê duyệt có tổng cộng 15 môn với 62 bộ sách; lớp 8 có 11 môn với 36 bộ sách. Trong khi đó, ở lớp 4 có 27 bản sách giáo khoa được phê duyệt. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 được phê duyệt với 11 môn và 36 bộ sách. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm có 15 môn với 62 bộ sách.

Ngoài ra, đối với công tác chuẩn bị thẩm định, biên soạn sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân tiếp tục chú trọng, nâng cao chất lượng biên soạn nội dung sách giáo khoa các lớp cuối cấp. Bộ tổ chức họp với đại diện các tổ chức biên soạn sách giáo khoa, tổng chủ biên, chủ biên biên soạn bản mẫu sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12 để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bản mẫu sách được biên soạn và đề nghị thẩm định.

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi