Thứ hai, 30 Tháng 5 2022 09:22

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 2.3 triệu tỷ đồng

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2022 ước đạt 477.3 ngàn tỷ đồng, tăng 4.2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2,257.1 ngàn tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2022 ước đạt 477.3 ngàn tỷ đồng

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái bình thường của những năm trước dịch COVID-19, nhu cầu du lịch tăng mạnh cùng với sự kiện  Games 31 vừa được tổ chức tại Việt Nam làm cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng Năm trở nên nhộn nhịp và sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm tăng 4.2% so với tháng trước và tăng 22.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ với doanh thu tăng lần lượt là 69.3% và 324.3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9.7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2022 ước đạt 477.3 ngàn tỷ đồng, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2,257.1 ngàn tỷ đồng.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 13.1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 12.8%; phương tiện đi lại tăng 3.1%; may mặc tăng 0.2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 1.6%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 19.4%; Cần Thơ tăng 17.3%; Quảng Ninh tăng 15.4%; Hải Phòng tăng 12.6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11.2%; Đồng Nai tăng 10.6%; Hà Nội tăng 10.4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7.7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15.7% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu của người dân tăng cao cùng với chuỗi sự kiện SEA Games 31 đã giúp doanh thu của ngành này trong tháng Năm tăng 69.3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của một số địa phương tăng/giảm như sau: Cần Thơ tăng 39.7%; Hà Nội tăng 34.2%; Đồng Nai tăng 22.6%; Quảng Ninh tăng 17.3%; Hải Phòng tăng 10.5%; Bình Dương tăng 11.4%; Đà Nẵng tăng 11.2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2.2%; Vĩnh Long giảm 8.3%; Bắc Giang giảm 8.9%; Quảng Ngãi giảm 9.8%; Long An giảm 13%; Tiền Giang giảm 24.4%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2022 tăng 34.7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam. Doanh thu của một số địa phương tăng/giảm như sau: Khánh Hòa tăng 347.6%; Cần Thơ tăng 88.2%; Phú Thọ tăng 80.6%; Quảng Nam tăng 67.8%; Hà Nội tăng 61.1%; Quảng Bình tăng 29.6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0.9%; Đà Nẵng giảm 6.5%; Phú Yên giảm 16.2%, Quảng Ngãi giảm 24.7%; Ninh Thuận giảm 35.2%; Hà Tĩnh giảm 90.4%.

Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm 2022 tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể mức tăng/giảm của một số địa phương như sau: Đồng Nai tăng 21.7%; Khánh Hòa tăng 20.0%; Đà Nẵng tăng 18.3%; Quảng Ninh tăng 17.1%; Cà Mau tăng 13.2%; Thái Nguyên tăng 12.1%; Cần Thơ tăng 11%; Hải Phòng tăng 8.4%; Hà Nội tăng 7.6%; Bình Dương tăng 7.5%; Bắc Kạn giảm 1.1%; Đắk Nông giảm 1.2%; Nghệ An giảm 3.1%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 11.4%.