Thứ sáu, 08 Tháng 3 2024 14:56

 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ ở Điểm công nghiệp Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) với số tiền trên 11 tỷ đồng với 6 hành vi vi phạm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ ở Điểm công nghiệp Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) với số tiền  trên 11 tỷ đồng với 6 hành vi.

Các hành vi vi phạm hành chính

Hành vi 1, công ty này đã sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP).

Sản xuất thực phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực có chất cấm, Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển bị xử phạt 11 tỷ đồng- Ảnh 2.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025) là một trong các sản phẩm vi phạm.

Hành vi 2 là sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/2/2022, HSD: 25/2/2025); thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/5/2022, HSD: 11/5/2025) thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm mà không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hành vi 3 là sản xuất thực phẩm Kumiko slim mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hành vi 4 là không đầy đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm đối với từng loại sản phẩm.

Hành vi 5 là vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025)). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 307,5 triệu đồng.

Hành vi 6 là sử dụng chất cấm (Sildenafil, Sibutramine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm; sản phẩm thực phẩm có chất cấm là: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025). Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025); thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025).

Tổng tiền phạt của 6 hành vi nêu trên là trên 11 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng đưa ra hình thức xử phạt bổ sung.

Hình thức xử phạt bổ sung

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 11 tháng đối với Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, kể từ ngày 01/3/2024; tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus 22 tháng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả

Đồng thời Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển  buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo nêu tại hành vi 1 và 2;

Buộc thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm khác, bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus nêu tại hành vi 1, 5, 6, giấm táo slim hỗ trợ giảm béo và sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý nêu tại hành vi 1, 2, 6;

Buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm Kumiko slim nêu tại hành vi 3.