iểu dương 368 người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Sáng nay, 11.4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam  phối hợp với  Bộ Lao động,...
Thứ sáu, 22 Tháng 3 2024 11:33

“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Sắp diễn ra “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024- Ảnh 1.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch 1079/KH-BVHTTDL về việc tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gắn việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc".

Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ; mang đến cho nhân dân, du khách cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm, thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam, thông qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Theo kế hoạch, "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội bao gồm các hoạt động như: Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương.

Trong thời gian diễn ra sự kiện còn có chương trình trình diễn giới thiệu di sản, giới thiệu văn hóa các địa phương; hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; tổ chức hoạt động trưng bày giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật; biểu diễn các tiết mục dân ca dân vũ... 

Ngoài ra, còn có hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung: Giới thiệu, tái hiện nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian truyền thống… tại chính không gian các làng dân tộc có đồng bào hoạt động hàng ngày: dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên), dân tộc Dao (TP. Hà Nội), dân tộc Mông (Hà Giang), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La), dân tộc Tà Ôi, dân tộc Cơ Tu (Thừa Thiên Huế).../.

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi