Thứ tư, 08 Tháng 2 2023 16:02

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2022 và triển khai các hoạt động năm 2023.

 


Trong năm 2022, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức xã hội nhân đạo và những tấm lòng nhân ái, Hội Bảo trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh đã vận động được nguồn lực bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền hơn 28,5 tỷ đồng. Trong đó, gần 25 tỷ đồng được dành cho công tác  bảo trợ, trợ giúp người khuyết tật qua việc thực hiện 6 chương trình trọng tâm, và 3,5 tỷ đồng tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.

 

Năm 2023, ngoài 6 chương trình trọng tâm, Tỉnh Hội tập trung vào các nhiệm vụ như: tăng cường công tác thông tin truyền thông; tiếp tục hỗ trợ vốn không tính lãi cho người khuyết tật thuộc các câu lạc bộ của người khuyết tật; trợ giúp cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; và chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

 

Về công tác Vận động quỹ, tỉnh Hội đặt ra mục tiêu vận động nguồn lực trị giát trên 12 tỷ đồng, trong đó, công tác  bảo trợ, trợ giúp người khuyết tật trên 10.9 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Hội cũng tiếp tục tiến hành củng cố, phát triển tổ chức hội các cấp như bầu 01 Phó Chủ tịch chuyên trách và bổ sung uỷ viên BCH Tỉnh Hội, kiện toàn Huyện Hội Châu Thành, phát triển thêm 03 Câu lạc bộ NKT (nâng tổng số CLB đạt 21 tổ chức).

 

Để ghi nhận và kịp thời biểu dương những thành tích xuất sắc của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Hội trong năm 2022, Tỉnh Hội đã trao 57 Bằng khen cho 24 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích trong công tác chăm sóc và bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi