Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 21:34

Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,36% trên tổng số hộ toàn huyện. Đó là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống chính trị, sự nhất trí đồng lòng của người dân, công tác giảm nghèo tại huyện Thạch Thất, tỉnh thành phố Hà Nội nhiều năm qua.h55.jpg

Thạch Thất là huyện ngoại thành nằm ở phía Tây của thành phố Hà Nội, tổng diện tích đất tự nhiên huyện là 18.459 ha với 23 đơn vị hành chính gồm 22 xã, 01 thị trấn (12 xã, thị trấn vùng nông giang; 08 xã vùng đồi gò và 03 xã miền núi). Tổng dân số toàn huyện là 225.955 người (dân tộc Mường chiếm 5,2% dân số toàn huyện). Thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng/người/năm. Huyện có 59 làng với 50 làng có nghề, trong đó có 10 làng nghề được tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Thạch Thất có 122 sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp được công nhận đạt chuẩn (One Commune One product - OCOP- mỗi xã phường một sản phẩm) 3 sao và 4 sao.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng: 69,2%; Thương mại - Dịch vụ: 25%; Nông - Lâm - Thủy sản: 5,8%. Sản xuất nông nghiệp được huyện Thạch Thất đặc biệt coi trọng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, huyện thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, kết quả, toàn Huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12% (66 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,36% (1.981 hộ) trên tổng số hộ toàn huyện.

 

Có được những thành tích trên là nhờ, huyện Thạch Thất xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể. Huyện Thạch Thất đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo, ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

 

Đồng thời, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, các cấp, các ngành trong huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo để họ tự vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Huyện Thạch Thất cũng giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến từng xã, thị trấn; phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng ban, ngành, cơ quan, đơn vị và từng thành viên ban chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo; giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể . Đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, trong đó có lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo. Thực hiện tốt chương trình, giải pháp tạo việc làm và chính sách phát triển thị trường lao động. Qua đó, đã tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt kịp thời thị trường lao động, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở dạy nghề thực hiện đào tạo nghề sát thực, phù hợp với thị trường cung- cầu lao động.

 

Thực tế cho thấy, nhiều hộ nghèo không chỉ khó khăn về kinh tế, thiếu lao động chủ lực, thiếu vốn để đầu tư sản xuất mà còn chưa yên tâm về nhà ở do nhà đã xuống cấp. Huyện Thạch Thất đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây, sửa nhà, hỗ trợ giống, vốn để hộ nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, thị trấn rà soát đối tượng nghèo có nhu cầu vay vốn để tiến hành giải ngân kịp thời. Đồng thời, nâng mức dư nợ tối đa đối với từng hộ vay, kiểm tra, đôn đốc các hộ sử dụng đồng vốn hiệu quả. Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên các đối tượng là lao động thuộc diện hộ nghèo. Ủy ban MTTQ huyện vận động các DN, cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí gây quỹ "Vì người nghèo” để xây nhà và mua bò sinh sản tặng cho hộ nghèo.

 

Bên cạnh đó, huyện Thạch Thất huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo có lao động, có phương tiện sản xuất, có tay nghề tham gia vào các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao khả năng thoát nghèo. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp cho người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động; mua thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội...

 

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống chính trị, sự nhất trí đồng lòng của người dân, công tác giảm nghèo tại huyện Thạch Thất, tỉnh thành phố Hà Nội đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là thu hút được sự hưởng ứng, chia sẻ tích cực của cộng đồng trong và ngoài huyện. Các cấp, các ngành trong huyện cũng đã giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; quan tâm kịp thời chính sách người có công.

 

1

 Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã Đại Đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều, bền vững qua các năm. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3,49% xuống còn 1,97%, tương đương giảm 1.660 hộ (năm 2016 giảm 891 hộ, năm 2017 giảm 420 hộ, năm 2018 giảm 349 hộ). Đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Thạch Thất còn 122 hộ nghèo (chiếm 0,21%); 2.050 hộ cận nghèo (chiếm 3,51%) với trên 5.000 nhân khẩu có nhiều hoàn cảnh khác nhau... Năm 2022, toàn Huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12% (66 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,36% (1.981 hộ). 100% số xã của huyện đạt xã nông thôn mới, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%; 88,8% số hộ, 80% tổ dân phố, 83% thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.067 lao động, gải quyết tạo việc làm cho 2.061 lao động

 

Huyện Thạch Thất cũng phấn đấu đến hết năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 35.913 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 12,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 100 triệu đồng

 

Kết quả đó là do những năm qua công tác giảm nghèo nhận được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo được cải thiện, tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao qua từng năm. Cấp ủy chính quyền các cấp xác định mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Thạch thất , giảm nghèo

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi